ضایعات و وضعیت بسته بندی محصولات غذایی در ایران

ضایعات و وضعیت بسته بندی محصولات غذایی در ایران

Shahram
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مقدمه ای بر نیاز به صنعت فرآوری و بسته بندی محصولات باغی و کشاورزی: بر اساس آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 30 درصد محصولات کشاورزی در ایران به ضایعات تبدیل می شود ، یعنی از حدود 117 میلیون تن تولیدات کشاورزی در ایران سالانه 30میلیون تن آن درهنگام و پس از برداشت از بین می رود . بر اساس آخرین آمار فائو رتبه نخست هدر رفت ضایعات محصولات میوه و تره بار به ایران اختصاص یافته است . بر اساس نتایج ، ارزش ضایعات محصولات کشاورزی معادل 17/5 درصد درآمد غیر نفتی کشور تخمین زده شده است که بیانگر میزان بالای ضایعات و ...

ادامه مطلب